Peinture sur toile

Emporte-moi

Take me off

Acrylic

55%

Ink

15%

Chalk

15%

Oil pastel

15%